Váš kulturní partner

Ana Milić Peclová, Proč?

Svědectví o životě s dr. Oldřichem Peclem a o pražském procesu roku 1950.
For Prague, Praha 2017. 400 s., cena 360 Kč, ISBN-978-80-904759-2-2.

První české vydání vzpomínek Any Milić Peclové, manželky podnikatele Oldřicha Pecla, vydalo pražské nakladatelství For Prague v překladu Věduňky Stehlíkové-Režné. Ten revidovali Draga Zlatníková a Hynek Zlatník, který spolu s Lucií Rychnovou provedl redakční práce a rozšířil knihu o řadu archivních dokumentů nejen z Archivu bezpečnostních složek a odkazů na ně. Kniha je opatřena rozsáhlým poznámkovým aparátem, doplňujícím autorčiny vzpomínky o řadu dosud nezveřejněných archivních dokumentů, které spolu s dobovými fotografiemi tvoří bohatou obrazovou přílohu. Nechybí ani osobní rejstřík a nový úvod Veroniky Chromé.

A. M. Peclová žila v Československu v letech 1933–1951. Příběh jejího manželství se odvíjí na pozadí historických milníků českých dějin. Díky jejímu specifickému a živému vypravěčskému stylu se čtenářům otevírá barvitá koláž událostí a jejich aktérů, kterými byly významné osobnosti své doby. Obzvláště působivé jsou pasáže věnované vztahu jejího muže se spolužákem z gymnázia Závišem Kalandrou a jejich činnosti po únoru 1948, která skončila politickým procesem s Miladou Horákovou a 27. června 1950 i na popravišti. Manželé Peclovi se osobně znali a stýkali i s dalšími aktéry procesu – Antonií Kleinerovou, Františkem Přeučilem i Miladou Horákovou, nechybí ani pasáže věnované osobnostem druhého odboje, literárnímu vědci Albertu Pražákovi, spisovateli a diplomatovi Zdeňku Němečkovi, sociální pracovnici a političce Růženě Pelantové, nebo rodině známé spisovatelky historických románů Ludmily Vaňkové (jejíž letošní vzpomínky obsahují vzpomínky z pobytu v Řevnicích na Peclovy).

Své paměti autorka prokládá citáty z oficiálních propagandistických knih k politickým procesům s Miladou Horákovou i Rudolfem Slánským, které komentuje a to nejen ve vztahu k svému muži, Oldřichu Peclovi, ale i Titově Jugoslávii.
Slavnostní prezentace knihy proběhla ve čtvrtek 14. září 2017 v Městské knihovně v Kyjově (v den 114. výročí narození zdejšího rodáka O. Pecla), pražská prezentace proběhne v listopadu 2017.

Více informací: +420608299222, https://www.facebook.com/AnaMilicPeclova/, miasto@centrum.cz.

Kontakt

FOR PRAGUE s.r.o.

Milady Horákové 600/38
170 00 Praha 7
Česká republika

IČ: 636 76 095
DIČ: CZ63676095

Mgr. Andreja Stojković
miasto@centrum.cz
tel.: +420 608 299 222
+420 723 771 760